En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre) us informem que les dades que ens heu facilitat seran incloses en la nostra base de dades i només s’utilitzaran en el àmbit de la nostra associació. Podeu modificar, cancel·lar fent un escrit a: info@afadis.org, o a l’adreça: Passeig Dr. Barri, 2 Pl.1 08460 Sta. Maria de Palautordera

Afadis Baix Montseny
Pça. de la Vila, 1
08470 Sant Celoni
Barcelona
CIF – G65569659